ebet真人,ebet真人咪牌

关于办理住房公积金及货币化退款的通知
来源:ebet真人咪牌 作者:[db:作者] 日期:2012-12-02 00:00:00  发布人:admin2  浏览量:163 打印本文
尊敬的全校教职员工:     财会室拟定于每年的四月、七月、九月、十一月等4个月的月下旬,集中办理个人住房公积金退款及新职工住房货币化退款,敬请周知。       附:办理上述两项退款需准备如下资料:     1.       产权证;     2.       身份证;     3.       结婚证(产权证是本人名字时,不用准备此资料);     4.       户口簿(产权证是本人名字时,不用准备此资料);     5.       完税发票;     6.       全额购房发票     注:上述资料必须都是原件       2012年12月01日 ebet真人财会室
核发:admin2 点击数:163 收藏本页